După primul an de proiect ” Împreună spre viitor”, finanţat de United Way Romania prin intermediul proiectului axat pe încadrarea în muncă a persoanelor vulnerabile beneficiare ale Serviciilor pentru Persoane în Situaţii de Risc (SPeR) al Fundaţiei Missio Link International, ne bucurăm că proiectul a facilitat evaluarea şi consilierea a nouăzeci şi şapte de persoane dintre care unsprezece au finalizat cursuri până în prezent. Sprijinul oferit celor nouăzeci şi şapte de beneficiari a constat în efectuarea unor sesiuni de consiliere în carieră, consiliere psihologică şi evaluare socio-profesională, cât şi educaţie financiară pentru elevii CSEI Constantin Păunescu Recaş, toate acestea având ca scop motivarea, crearea unei reţele de suport pentru tinerii şi mamele singure aflate în situaţii de risc, datorită nivelului scăzut de educaţie cât si a mediului defavorizat în care locuiesc.

Ca şi continuare a proiectului pe anul 2017, în luna Martie, unsprezece dintre beneficiarele proiectului „Împreuna spre viitor”, eleve ale CSEI C-tin Păunescu şi mame tinere din localitatea Recaş, au finalizat cursul de manichiură, urmând în luna Aprilie să aiba examenul scris. Alte şase beneficiare au fost înscrise la cursuri. De asemenea, patru dintre beneficiare au accesat un loc de munca, iar în prezent aceastea beneficiază de o subvenţie oferită prin intermediul proiectului, care are ca scop sprijinirea şi menţinerea acestora în câmpul muncii. Patru fete din cadrul Centrului Rezidenţial Casa Debora au fost înscrise la un curs de manichiură în luna Martie, urmând să fie monitorizate şi sprijinite ulterior în vederea accesării unui loc de muncă.

Mulţumim United Way Romania pentru sprijin şi implicare!