Merg la scoala

Merg la scoala este un program al Missio Link Internațional care se înreaptă spre copiii din stale din județul Timiș acționând îndouă direcţii: nevoia disperată de alimente, îmbrăcăminte şi încălţăminte pe de o parte şi un program de educare pentru a preveni abandonul şcolar și abandonul copilului printre cele mai sărace familii – în special pentru copiii de etnie rromă.

Rata abandonului școlar în România este dublă față de media ratei abandonului școlar în UE, iar județul Timiș se află printre județele cu cea mai mare rată de abandon școlar (INS).

Care sunt cauzele abadonului școlar?

Conform studiilor UNICEF există în prinicipal trei factori principali care determină copiii să renunțe la școală, fiind rezumate astfel:

Familia:

Dificultăţi materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a asigura îmbrăcăminte adecvată tuturor copiilor, resimt uneori nevoia de forţă de muncă pe câmp, în gospodărie (îngrijirea altor copii, mai mici) sau ca zilier.

Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie provin din familii în care părinţii cel mult de 8 clase.

Dezorganizarea familiei atrage dupa sine dificultăţi materiale.Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon.

Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie.

Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie.

Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc, exceptând familiile deja dezorganizate, în acest caz motivul pentru renunţarea la educaţie fiind lipsa resurselor şi nu migraţia în sine.

Etnia. Cel mai frecvent, elevii care abandonează studiile sunt rromi. Exceptând însă acele comunităţi unde mariajul timpuriu sau furtul de fete se constituie ca normă, renunţarea la educaţie nu pare a fi determinată de caracteristici etnice, cat mai ales de lipsa de resurse materiale.

Comunitatea :

Mariajul timpuriu acţionează ca un factor puternic de stopare a continuării educaţiei, mai ales în mediul rural

Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde infracţionalitatea fiind ridicată, cadrele didactice se feresc să interacţioneze cu părinţii, lipsa de colaborare contribuind la creşterea riscurilor de renunţare la educaţie.

Furtul de fete. absenteismul este extrem de ridicat pentru fete şi creşte odată cu vârsta. Argumentul este dat de obiceiul de a fura fete pentru mariaj timpuriu. Practic este vorba de o combinaţie între norma mariajului timpuriu şi criminalitate, cu conotaţii etnice (e vorba de o comunitate de rromi).

Școala :

Neimplicarea

Orientarea şcolară şi profesională reprezintă o altă valenţă a chestiunii continuării educaţiei.

Repetenţia repetată şi frecventă printre elevii şcolii este asociată cu rate mari ale abandonului în clasele V-VIII şi cu necontinuarea educaţiei la ciclul următor.

Familiaritatea mediului şcolar apare ca subiect important pentru tinerii ce continuă educaţia în clasa a IX-a în cadrul altor unităţi şcolare. Sunt cazuri de discriminare pe baza mediului de provenienţă – urban, rural, periferia oraşului. Acestea se adaugă discriminărilor etnice şi celor induse de starea materială a familiei de provenienţă.

CARE ESTE REALITATEA ÎN JUDEȚUL TIMIȘ?

În satele din județul Timiș, există o a doua generație adultă, agricolă, dezrădăcinată și strămutată în anii 70 în urma politicilor economice comuniste, populație analfabetă în proporție de cca 75%, necalificată și rămasă fără sursa principală de existență (agricultura). Conform raportului pe 2009 al Inspectoratului Școlar Timiș, abandonul școlar s-a dublat în 2006-2007 față de 2005-2006, respectiv cu 25% în 2007-2008 față de anul precedent, vârsta abandonului școlii scăzând de la 15 ani la 10-11 ani. Situația este mult mai dramatică în rândurile copiilor de etnie rromă, aceștia fiind în topul celor care abandonează școala.

Un raport al Băncii Mondiale avertiza că în noile state membre ale U.E. și în țările candidate există încă între jumătate și trei sferturi de million de copii rromi care nu merg deloc la școală. Potrivit Raportului Ministerului Educației asupra stării sistemului național de învățământ, circa jumătate din rromii care trăiesc în România sunt analfabeți, doar 20% dintre copiii din aceasta etnie frecventează gradinița, 20% nu sunt inscriși la școală, 30% abandonează școala înainte de absolvirea ciclului gimnazial, iar 50% sunt analfabeți sau semi-analfabeti.

În timp ce Inspectoratul de Învățământ Timiș raportează scăderea frecventării școlii și a vârstei de abandon școlar în comunitățile rurale, Inspectoratul de Poliție Timiș raportează o creștere a infracționalității juvenile. Raportul arată că 74% dintre minorii ajunși infractori în Timiș fac parte dintre cei care au abandonat școala, iar 77% dintre aceștia provin din familii dezorganizate.

Programul MLI, MERG LA ȘCOALĂ, se adresează nevoii de continuare a educaţiei pentru copiii din comunitățile defavorizate.

MLI crede că educaţia este singura soluţie pentru a întrerupe ciclul de boală, foamete, sărăcie şi abuz asupra copiilor în comunităţile sărace, ciclu care durează de generații. Accesul la educaţie întrece orice altceva ce MLI ar putea să le ofere acestor copii marginalizaţi. Educaţia este cea mai durabilă investiţie pe care o poate încuraja MLI. Educaţia, odată primită, nu poate fi negată sau furată.

SUNTEŢI INVITAŢI SĂ VĂ ALĂTURAŢI NOUĂ ȘI SĂ SPRIJINIȚI PROGRAMUL MLI-MERG LA ȘCOALĂ!

Peste 200 de copii din familii extrem de sărace și/sau dezorganizate TREBUIE să se înscrie la școala în septembrie. Cu 50 de lei/săptămână un copil sărac de la sate va avea hrana, hainele și rechizitele ca să meargă la școală. Puteţi ajuta la susţinerea aceste importante misiuni mergând la secţiunea Întindeţi o mână de ajutor pentru a vedea cum puteți schimba vieţilor a sute de copii dintre cei mai expuşi la risc.