Acesta este un nou proiect al MLI început în Ianuarie 2016 și finanțat de către United Way Romania. Proiectul se va desfășura pe o perioada de doi ani, pentru că dintre grupurile cu risc mare de excludere socială copiii sunt cei mai afectați, riscul crescând proporțional cu nivelul de educație al părinților. În Romania 87,1% dintre copiii cu parinți cu un nivel mai scăzut de educație sunt cu risc de sărăcie, față de 14,6% dintre copiii cu părinți cu un nivel mai ridicat de educație. În satele vecine Timișoarei, unde există o a doua generație de adulți dezrădăcinați, analfabeți sau semianalfabeți, fenomenul de abuz și exploatare a copiilor a crescut cu 42% în ultimii ani.

Pe parcursul derulării proiectului un numar de 150 de copii și 35 de familii defavorizate, sub 35 de ani din zona administrativă Recaș vor beneficia de consiliere psihologica, financiară și vocațională.

Continuați să ne urmăriți pentru a afla activitățile derulate